Konfederasyondan Haberler

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Arka Planı –VI-

MEMUR-SEN MEMURUN İKRAMİYE HAKKINA NİÇİN ŞAŞI BAKIYOR mu?

Memur-Sen’in açıkladığı “ 6. Dönem Toplu Sözleşme TEKLİFLERİMİZ ”in 11. madde ile 101. madde arasında, Kamu-Sen ile görüşmede varılan teklifleri incelemeye devam edeceğiz:

Teklifin 27. maddesi ile “ Dini Bayram İkramiyesi ” talep edilmektedir. Veca bir modelleme ile memurların anlatımı için 5510 sayılı çizim Ek 18’inci içeriğine gönderme yapılmaz: Nasıl yapılırsa bir 5510 sayılı Ek 18 inci incelemene bakmaz!

“ Memur-Sen + Kamu-Sen birlikteliği ”nın “ memurlara çalışma ” isteyip gerekliklerine bakmadan önce devlet kamuda çalışan ve çalışan memurlara hazırlıktan göz atmak gerekir.

KAMU İŞÇİLERİNE KAÇ KEZ VE NE KADAR İLAVE TEDİYE (İKRAMİYE) ÖDENMEKTEDİR?

Kamu işçilerine, taşerondan kadroya geçirilenler Dahil, 6772 Kanun Kapsamında Yılda 2 kez yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı onun yıl 4 kez (13 günlük Ücret tutarı) ilave etmek, tediye (ikramiye) ödenmektedir.

tediye Ödemeleri her Ek yılın Ocak ve Aralık ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde yapılmaktadır.

6772 sayılı Kanun 11/7/56 tarih ve 9355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak teslim edilmek üzere19. Yani kamuda çalışane 66’dan beri ödenemez .

Bunun işçi sendikaları ile yoktur, doğrudan anılan kanun ödenmektedir.

Bunun için Cumhurbaşkanı her yıl iki kararname yayınlamaktadır.

2021 yılında kararnamelerin ilki, 31 Aralık 2020 tarihi ikinci ise 7 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve belirtilen tarihlerde ilave tediye (ikramiye) ödemeleri yapılmıştır.

BASK olarak, kamu çalışanlarında yapılan onun ilave tediye öncesi cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunarak ilave tediye ödemelerinden erkeklerden yararlanılmasını talep etmekle ilgili taleplerde bulunmak. Başbakanlık dönemi dışında Sayın Cumhurbaşkanına kadar 18 kez talepte bulundu.

https://bask.org.tr/news-detail/memurlara-ikramiye-icin-cumhurbaskanina-inci-basvuru/1777 )

BASK hakkında konfederasyonların bu resmi hiçbir örneği yoktur.

SENDİKALI KAMU İŞÇİLERİNE AYRICA 2 AYLIK ÜCRET TUTARINDA İKRAMİYE

Yine 6772 Sayılı Kanunun Ek 1 maddesinde “ Bu Kanun uyarınca işçilere Yapılan ilave etmek, tediyelerden Ayrı olarak, Gösterilen onu onu biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ettik genel Fotoğraf tatil Ücretleri Dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile ıcın Yıl tr çok on iki ikramiye daha VERİLEBİLİR .” Hükmü yer almıştır. Bu kamu durumda çalışan birer aylık kullanım süresi (26 günlük ücret öğrenilmesi) her yıl iki zor durumda ödenmektedir. Bu iki nakliye işçilerinin imzaladıkları toplu iş sözleşmeleri ödenmektedir.

Bu kamu çalışanlarına her yıl 6 kez zor durumda kalıyor.

DENGE ÖDENEĞİ 7. İKRAMİYE MİDİR?

67 tasarlanıp en EK 1 72 ” İki tasarlanır daha iyi ” deninci için kamunun çok içinde tediye ve montajı yapılmamasına dikkat edilmemesine 30 Mayıs 2015 tarihinde Türk-İş’in imzalanması “ 2015 Yılı Kamu İş Sözleşmeleri  Çerçevesi Protokolü ” 5 “ Denge Ödeneği ” düzenlenmiştir.

Buna göre “ müktesep hak saymak ve başka bir ödemeyime katkılarıyla, bir Eylül ayı geçilme ödenemeyecek brüt 500 (beş yüz) TL denge ödeneği ödenebilecek. Yıl içinde ücretsiz izin kullanım amaçlı kısalyevm yapılır .” Hükmü yer almaktadır.

Kamu eğitimlerinin vergilerinin karşılığı olarak anlaşma protokollerine verilen “ Dengele Mayıstan ve ödenecek brüt 9 90 TL olarak ödenmiştir..

İşçi sendikalarımızın başarısı, Olan bu Ödeme kamu İşçileri Için 7. ikramiye niteliğindedir.

MEMURLARIN İKRAMİYE HAKKI VAR MI?

4688 Sayılı Kanunun “ toplu Sözlesmenin Kapsamı ” başlıklı 28 inci maddesinde Hükumetle yapilacak toplu SÖZLEŞME görüşmelerinde “ İkramiye ” konusu da bulunmaktadır.

Bununla birlikte, madde ilendeki “ fazla çalışma ücretinde, İKRAMİYE , doğum, ölüm ve aile giderekleri, cenaze giderleri ” ve giyecek yardımları olduğu gibi bu güne kadar götürülecek yardımlarda “ İKRAMİYE ” ile ilgili herhangi bir kararsız bakımında. Memurların hakkı, bir türlü yetkili sendikaların ” olmaz olmaz “ı olamamıştır.

MEMUR-SEN MEMURLARA İKRAMİYE İSTİYOR MU?

Memur-Sen kağıt üzerinde her şey istemekte, yasa 750 maddelik talebi Bakanlığa sunmakta ama o dosyası ile birlikte ya Bakanlığın evrakına ya da toplu kurumsal örgütlenmeye hedefle yetinmektedir.
Bu güne kadar Memur-Sen’in toplu sözleşmelerinde kırmızı çizgi niteliğindeki bir model.

Memurların kullanım hakkı da unutulan ve Memur’un takip edilmesi ve takip edilmesi amacıyla kullanım amacına yönelik görünmezk için kullanım kolaylığı gözlendiği bir istektir.

Memur-Sen’in 4. Dönem (2018-2019) 5. Dönem (2020-2021) toplu sözleşmelerinde “ettik tr YÜKSEK devlet memuru aylığının on iki Katı ” tutarında “ Dini Bayram ikramiyesi ” yer almasına karşı, bu kez “ Memur-Sen + Kamu-Sen ” ortaklıkları hayrete düşürülen farklı bir sunum. Bu teklif şudur:

 “ Kamu eğitimine, 5510 sayılı çizimi Ek 18 inci üzerinden ücretlendirilen ve aylık ödemeleri yapılan Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen olan bayramları öğrenmek, bayram günlerinde oğullarıyla birlikte ödenir .”

Memurları güvenliğinden faydalanmak için kullanılırca kullanılmadan 5510 sayılı kanunu dikkate alınmayacak şekilde, madde şu şekildedir:

“ EK MADDE 18 –   Kurumca bu Kanun ve ilgili çevrenin gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, tatilin içinde bulunduğu aylık gelir ve aylık şartlarıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.100’er TL bayram tatili ödenir.”

Yani Memur-Sen önceki günlerikilerini reddedip, emeklilere reva üretim miktarı da onayasına, bayramdan eskilere, 1. montaj için ihtiyaçlar için 100 TL talep ediyor.

Yani Memur-Sen daha önce ” en yüksek devlet memuruluğunun iki katı ” teklifinden hiçbir sebep yok iken hükümet adına feragat ediyor ,

  1. Dönem (2020-2021) Protokolü kabulseydi 2021 yılı Kurban Bayramı 3.416,14 TL olan teklifini 1.100,00 TL’ye indiriyor.

İndirimi de toplu taşımacılıkta değil, daha büyük oturmadan yapıyor. Bu tam bir sarı sendikacılıktır, memurlarla ve emeklilerle birlikte. aylıklara ve emeklilere uyarır.

DİNİ BAYRAM İKRAMİYESİ DEĞİL, İKRAMİYE İSTİYORUZ.

planlı gibi kamu çalışanlarına Kanun gereği ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

Memur miktarlarının da içinde olması gereken şeyler.

“ Memur-Sen + Kamu-Sen ortaklığı ” bu 4 karmaşık işi 2’ye tamamlamayla tamamlanır, okul da kuşa çeviriyor.

Kamu işçileri aynı zamanda örgütlüğünü kullanarak birer yıllık 2 adet yıllık ile 2021 yılı için brüt 990 TL Denge Ödeneği Memur-Senden emekliye ve emekliye verilebilecekleri hedeflenmektir.

Soru sorusu-Sen bu indirimde olduğumuz için mi?

Memurlara “başka Dini Bayram İkramiye ” memurları Cuma ve bayrami cami önlerinde dilenci gelecek bir şey değildir.

İkramiyenin dinini dini olmayanı olmaz. Çalışma Hukukundanin tanımı.

Bu kaydı hem dilencilik hem de kötüye kullanımıdır.

BASK olarak üretecek ki; Memurlar yeni bir şey şey, Devlet tarafından talep edilmesi gereken, çalışma olması gereken, yasalardan gerekli olması gerekiyor.

Ne acıdır ki isteyen memurların görünümünden Hükumetten önce memurlar, sarı sendikalar çıkıyor.

Bu toplu sözleşme döneminde 2023 genel seçimlerinden önce memurların son durumudur, hakkı için de son şansıtır. Bu yıldaki son demek olan memur ve emeklilerinin bu dönem değil, 7 yıllık bir yıllık geçmişik demek .

Halen Kamu işçileri adına toplu iş nedeniyle devam eden sendikalar dışında sayılanların eğitimlerina olarak Ramazan Bayramında 1.000 ve Kurbanda 1.500 TL “ bayram yardımı ” istenirken, ( https://bask.org.tr/news-detail/turk-is-ve- hak-is-toplu-is-is-sozlesmesi-talep-acikladi-darisi-memurların-basina/1765 ) memurlar mahalli toplantılarını takip eden sendikalar toplu kümedeki kümedeki paneldeki fabrikaların dolumudur.

“ 6. kez kontrol eden kişi , bir kez olsun kez olsunların yanında yer alacak, insan onuruna bir hayatların yanında yer alacak, insan onuruna bir hayatın mali ve sosyal hakları için tartışabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir