Konfederasyondan Haberler

YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MEMUR AYLIĞI OLMAMALIDIR.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs 2020 günü yaptığı açıklamada “Hemen yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz, …milletimize gidecek kendimizi anlatacak onun da derdini dinleyeceğiz” dedi.

(https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/05/23/baskan-erdogan-ak-parti-istanbul-il-teskilatiyla-video-konferansla-gorustu)

(https://www.dha.com.tr/istanbul/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-il-teskilatina-seslendi/haber-1772729)

Koronavirüs salgını ile mücadele döneminde, BASK olarak üyelerimizin ve kamu görevlilerinin sorunlarını gündeme getirmemeye, mücadeleye ilk günden beri destek vermeye çaba gösterdik.

Normalleşmen  belirtilerinin artması çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanının açıklamasına kulak vererek, Kimseyi zahmet vermeden BASK olarak acil çözüm bekleyen sorunlarımızı Sayın Cumhurbaşkanına sırasıyla arz ediyoruz:

YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MEMUR AYLIĞI OLMAMALIDIR.

Devletin asli ve sürekli görevlerini, günün her saatinde, ülkenin her yanında, gerektiğinde canı pahasına gece ve gündüz yerine getiren memurların ekonomik gerekçelerle ücret sorunlarının her dönem bir başka bahara ertelenmekte, arada bir de olsa hatırlanmamaktadır.

657 sayılı DMK’nun 28 inci maddesi kapsamında “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” getirilen kamu görevlileri ekonomik varlığını geliştirme hakkından mahrum bırakılmış, bu görevi zımnen Devlet üstlenmiştir.

Ancak Devlet, zımnen üstlendiği bu görevini hakkaniyet ölçüsünde yerine getirmeyerek kamu görevlilerini geçim derdi ile başbaşa bırakarak yoksulluğa mahkûm etmiş, ücret adaleti için kayda değer tedbir almamıştır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun grev hakkını içermediği gerekçe gösterilerek iktidarların göstermelik tekliflerini “kazanım” olarak sunan ve temsil ettikleri kitleler yerine temsilcisi/yandaşı/arkr bahçesi oldukları siyasi partilerin hedef ve çıkarlarını öncelemeyi görev bilen sendikaların beceriksizliği  aşan ve ihanete varan vurdumduymazlığı ve basiretsizliği ile iktidarlarca sendikaların bu tavrının istismar edilmesi sonucu, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri kamu görevlileri açısından her defasında hüsranla sonuçlanmaktadır.

Bu çerçevede, başta gelen sorun kamu görevlilerinin yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda bırakılmasıdır.

Şimdi her memur yoksul olup olmadığını aşağıdaki verilere göre kendisi hesaplasın.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam olarak ifade edilen 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı, Mayıs 2020 için; TÜRK-İŞ’e göre 7.942 TL, ve Nisan 2020 için Memur-Sen’e göre 6.986,50 TL olarak açıklanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı orta öğretim bursluluk sınavı  başvuruları için aylık geliri 4.880 TL’nin altında olan aileleri yoksul saymıştır.

Halen en düşük memur aylığı bekar bir memur için 3.516,72 TL’dir. Eşi çalışmıyor ve 2 çocuğu varsa en düşük aylık aile yardımı ile birlikte 3.958,28 TL’dir.

Açıklanan yoksulluk sınırı rakamları ile halen alınmakta olan aylıklar, memur yoksulluğunun tescilidir.

Yasalarla “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma”sı yasaklanan ve “Ticaret yapma() veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma”sı suç sayılan kamu görevlilerinin, maaşları dışında ekonomik varlıklarını geliştirebilecekleri yasal hiçbir imkânları bulunmamaktadır.

Ayrıca kamu görevlilerine büyümeden refah payı da verilmemektedir.

Bu nedenlerle; kamu görevlileri aylıklarının yoksulluk sınırı altında kalmayacağının, talebin bir defada karşılanamaması halinde kademeli olarak gerçekleştirilmesi için sosyal taraflarla birlikte bir plana bağlanması hususunda düzenleme yapılmasının kamu görevlilerinin yıllardan beri özlemi ve talebi olduğunu belirtmek isteriz.

SAYIN CUMHURBAŞKANI BU TALEBE KULAK VERMELİDİR.

Sayın Cumhurbaşkanının 3 milyon 250 bin kamu görevlisi/memurun geçim ve yoksulluk sorununa  dikkatini çekmek istiyoruz.

Bu sorun çözülmelidir.

Bu sorun sosyal taraflarla birlikte çözülmelidir.

Ve yoksulluk sınırının altında memur aylığı olmamalıdır.

Kamu görevlilerinin/memurların “Geçim ve Yoksulluk Sorunu” çözülünceye kadar konunun takipçisi olacağız.

BASK GENEL MERKEZİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir