Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Haberleşme görevlilerine aile sorumluklarını yerine getirebilecekleri, omuzlarına yüklenen mesleki, teknik, hukuki ve mali sorumluluğa denk düşecek bir ücret  ve çağdaş çalışma koşulları sağlanması,

Dezavantajlı grupların toplumsal hayata entegre edilmesi,

Örgütlenme, toplu pazarlık, grev, siyasete ve yönetime katılma haklarını içeren sendikal hakların bir bütün halinde hayata geçirilmesi,

Çalışma hayatına ilişkin kararların alınması, uygulanması ve denetlenmesi aşamalarında katılım sağlanması;

 

Kamuda yönetişim ilkesinin hayata geçirilmesinin sağlanması için mücadele etmektir.