Konfederasyondan Haberler

Kamu işçileri çerçeve anlaşma protokolünü imzaladı…

KAMU İŞÇİLERİ  TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜNÜ İMZALADI. DARISI MEMURLARIN BAŞINA.

31 Mayıs 2021 tarihinden beri devam eden kamu işçileri toplu iş sözleşmeleri nihayet 11 Ağustos 2021 tarihi itibariyle sonuçlandı.

2021-2022 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın  Prof. Dr. Vedat Bilgin’in katılımı ile Türk-İş’in ev sahipliğinde sosyal taraflarca imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesinin bir Konfederasyonda imzalanması sendikacılık tarihinin ilklerinden.

Memurlar 12 Ağustos Perşembe günü Hükumetin teklifini bekliyor.

Kamu işçileri çerçeve anlaşma protokolüne göre;

Aylık çıplak ücretleri toplu sözleşmelerin yürürlük tarihi itibariyle brüt 4.100 TL’ye çekildi.

Bu durumda işçilerin sayısı kamu işçilerinin % 8-10’u civarında.

Böylece kamu işçileri ilk defa taban maaş uygulaması ile tanıştı.

İyileştirmenin yapılmasından sonra 2021 yılının 1. altı ayı için ücretlere % 12,  2. altı ayı için % 5 + enflasyon farkı, 2022 yılı 1. ve 2. altı ay için de yine % 5 + enflasyon farkı uygulanacak.

2021 yılında memurlara 1. ve 2. dönem % 3 (2020 yılının ikinci yarısının enflasyon farkı hariç) ve % 8.45  (1. altı ayın % 5.45 enflasyon farkı + Hakem Kurulu Kararı gereği % 3) artış yapılmıştı.

Daha açık bir ifade ile 2021 yılı için kamudaki işçilere % 12 + % 5 + İkinci altı ayın enflasyon farkı ödenirken, memurlara % 3 + % 8,45 + İkinci altı ayın enflasyon farkı ödenmekte.

Aradaki yaklaşık % 3.5’luk fark kamu işçileri için refah payıdır ve işçi sendikalarının, özellikle Türk-İş’in başarısıdır.

İKRAMİYE NE KADAR?

Taşerondan kadroya geçen işçilerden önce kamuda çalışmakta olan işçilerin 6772 sayılı Kanun uyarınca her yıl 4 kez 13’er günlük ücretleri karşılığı ilave tediye ödemelerine ilaveten yılda iki kez birer aylıkları tutarında ikramiyeleri ile  brüt 990 TL Denge Ödeneği güncellenerek aynen korunuyor.

Çerçeve Anlaşma Protokolü ile taşeron işçiliğinden kadroya geçenler 6772 sayılı Kanun uyarınca  her yıl 4 adet ilave tediye almaya devam edecek.

İlk defa sendikalı olanlar veya Yüksek Hakem Kuru Kararı ile yılda 2 kez 5’er gün ikramiye alanlar  da 4 adet ilave tediyenin yanı sıra 2021 yılında 30günlük2022 yılında ise 40 günlük ücretleri karşılığı ikramiye alacak.

İlk defa toplu sözleşme imzalanan yerlerde 350 TL sosyal yardım, her dönem  yüzdelik artışlara göre artırılarak ödenecek.

Dönemsel artış oranları; yemek parası, aile ve çocuk yardımı, giyim yardımı ve toplu iş sözleşmelerinde yer alan ve ücrete bağlı olmayan doğum, ölümevlenmeyol yardımıprim ve tazminatlar gibi diğer maktu ödemelere de aynen yansıtılacak.

Bu da sendika farkıdır.

MEMURLARDAKİ “KIDEM AYLIĞI”NIN KARŞILĞI KAMU İŞÇİLERİNE “HİZMET ZAMMI”

İşçi sendikaları bir ilk daha gerçekleştirerek Çerçeve Anlaşma Protokolü ile adı “hizmet zammı” olsa da kamu işçilerine de kıdem aylığı uygulamasını hayata geçirdi.

Sendika üyesi işçiler çalıştıkları her yıl için brüt 7,00 TL (Net 4,50 TL civarı) hizmet zammı alacak.

Bilindiği gibi memurlarda kıdem aylığı her yıl için 3, 60 TL.

Bu da sendika farkı.

Diğer detaylara girmiyoruz.

Bir kez daha görüşmeleri yürüten işçi sendikalarını tebrik ediyoruz.

Memurlar Hükumetin teklifi için 12 Ağustos gününü bekliyor.

Aynı Hükumet ve aynı Bakan.

Darısı memurların başına.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir