Toplu Sözleşme Metni Resmi Gazetede

2014-2015 YILLARI MALİ VE SOSYAL HAKLARINI KAPSAYAN 2. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME MUTABAKAT METNİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

TOPLU SÖZLEŞME TAM METNİNİ GÖRMEK İÇİN LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ

 

GENEL TOPLU SÖZLEŞME METNİNDE GEÇEN YILDAN AKTARILAN MADDELER
2013 yılı Genel toplu sözleşme metni maaş artışı dışına kalen kalemler şu şekildedir:
- Sözleşmeli personele yiyecek yardımı (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)
- Emekli olanlara ödenen tazminat (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)
- Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)
- Mali sorumluluk zammı (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)
- Zam ve tazminatlar (Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlarını ilgilendiren bu düzenleme, geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)
- Seyyar görev tazminatı (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)
- Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)
- KIT’lerde konut kira bedeli (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)
- Fazla çalışma ücreti (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)
- KIT’lerde kıdem ücreti (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)
- İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)

- Yükseköğretim kurumlan disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması (Geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır)

GENEL TOPLU SÖZLEŞMEDE, GEÇEN YILDAN FARKLI MADDELER

- 375 sayılı KHK’ye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergesi (Taban aylığa zam yapıldığı için üst yöneticilerin de maaşlarının artması için ücret göstergesi arttırılmıştır)
- Avukatlık vekalet ücreti (Hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlara ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı 659'da yer alan hükme göre, 10.000*aaş katsayısının 12 katını aşamıyordu. Buradaki 10 bin rakamı göstergesi 13 bin yapılmıştır.)
- Geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi (4/C'ye tabi olarak çalışan geçici personele aile yardımı ödeneği verilecektir)
- Geçici personel ücretleri (4/C'ye tabi geçici personelin ücretlerinin artması için düzenleme yapılmıştır)
- Programcı ve çözümleyici kadrosunun hizmet sınıfı ve özel hizmet tazminatları (Programcı ve çözümleyicilerin hizmet sınıfları TH olarak değiştirilmiş ve özel hizmet tazminatları da buna uygun olarak değiştirilmiştir.)
- Eğitim Öğretim Tazminatı (Öğretmenlere verilen eğitim öğretim tazminatı her ay brüt 75 liraya denk gelecek şekilde arttırılmıştır)

- Toplu sözleşme ikramiyesi (3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 45 liradan 60 liraya çıkarılmıştır.

HİZMET KOLLARINDAKİ MADDELER

1- BÜRO HİZMETLERİ
Seyahat kartı ve fazla çalışma ücretine ilişkin düzenlemeler, geçen yılki Hakem Kurulu kararının aynısıdır.
Buna ilave olarak,
- Emanet memurlarının iş riski zammının bir kat arttırımlı olarak uygulanması,
- İcra memurlarının dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilebilmesi,
- Mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden fazla mesai yapanlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması hususunda Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çalışma yapılması,

- Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılması,
konusunda mutabakata varılmıştır.

2- EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Bu konudaki detaylı açıklama için tıklayınız. Geçen yıldan farklı olarak sadece yöneticilerin girmesi zorunlu ders saatinde değişiklik yapılmıştır. Ayıca, 2013 yılında 740 lira olarak ödenecek olan Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2014 yılı için 850 lira, 2015 yılı için ise 950 lira olarak ödenecektir.

3- SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ

Geçen yıldan farklı olarak;

- Dini bayram günlerinde, yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenecektir.
- Özellik arz eden birimlerde çalışanların ek ödemesi, Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi, B Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi, Geçici görevlendirilenlerin ek ödemesi ve Sağlık tesisi kalite katsayısı maddeleri;
yeni maddelerdir. Diğer maddeler geçen yıldan aktarılmıştır.

4- YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ

Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşların kadrolarında çalışmakta olan daire başkanlarının ek göstergelerinin 3600 olarak düzenlenmesi konusunda yasal çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

5- BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ

Geçen yıldan farklı olarak,
Araç kullanarak hizmetleri veren PTT dağıtıcılarına verilen 20 lira 50 liraya çıkarılmıştır.
Gişe memurlarına aylık ilave 50 lira ücret verilecektir.
TRT lojmanlarında alan personel, Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’ini ödeyecektir.
PTT posta dağıtıcılarından, merkez nüfusu 100.000’i aşan yerleşim yerlerinde mobil hizmet verenlere 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilecek.
TRT yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanacak

TRT başmüdürlerine, 375 sayılı KHK'nın II sayılı cetvelin 9. bölümündeki göstergelere göre ödeme yapılacak.

6- BAYINDIR HİZMET KOLU

Geçen yıldan farklı olarak,
- kadastro tazminatı 170 yerine 200 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşacak tutar üzerinden ödenecektir.
- günlük çalışma saatleri dışında fazla çalıştırılan bu hizmet kolundaki memurlara mecburi olarak yıllık izin verilmesi için Başbakanlık Genelgesi çıkarılacaktır.

- Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararların memurdan alınmaması için yasal çalışma yapılacaktır.

7- ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

Geçen yıldan farklı olarak,
- TCDD'de kataner hattının geçtiği işyerlerinde çalışan personele her ay 25 TL tutarında ilave ücret ödenir.
- TCDD Harcırah Tüzüğünde öngörülen manevra personeline yapılan hizmet tazminatı ödemelerine ilişkin olarak “kendi merkezi” kavramının tanımı netleştirilecek ve bu konuda yaşanan sorunlar giderilecektir.

- ARFF ve Apron memurlarının Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenmiş olan ücret skalasındaki durumunun değiştirilmesi hususu değerlendirilecek.

8- TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ

Geçen yıldan farklı olarak, bu hizmet kolunda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Koruyucu gıda yardımı verilecek.

9- ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ

Geçen yıldan farklı olarak;
- Ücretsiz sosyal servisi, Vardiya servisi, Sümer Holding personelinin işsizlik sigortası konularında düzenleme yapılmıştır.
- MTA'ya bağlı kamplarda görev yapan kamu görevlileri de, işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandırılacak.

- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde çalışan teknik personelden vardiya görevi yapanların temel ücretlerine 50 TL ilave edilecek.

10- DİYANET HİZMETLERİ

Geçen yıldan farklı olarak,
- Dini bayram günlerinde ödenen fazla çalışma ücreti arttırılmıştır.
- Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticilerine öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
- Yatılı Kur’an Kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 2 saat daha ek ders ücreti ödenecek
Memur sendikalarıyla hükümet arasında jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerinden çıkan 175 liralık zam sadece düşük dereceli memurlara yarayacak. BUGÜN’ün yaptığı hesaplamalar, neti 123 liraya düşen brüt 175 liralık yeni zam nedeniyle memurların büyük çoğunluğunun enflasyon karşısında gelir kaybına uğrayabileceğini işaret ediyor.
Yüzde 4+4 olabilirdi
Hükümet, toplu sözleşme masasına ilk olarak yüzde 3 artı 3’lük zam teklifiyle gelmişti. Memur-Sen bu teklifi “kabul edilemez” bulunca masadan kalkılmıştı. Geçmiş yıllarda yapılan görüşmelerin seyri, yapılacak pazarlıkla nihai zammın en az 1-2 puan yükseltilerek yüzde 3,5 artı 3,5 ya da yüzde 4 artı 4’e yükseltilebileceğini gösteriyordu. Ancak sürpriz anlaşma oran üzerinden pazarlık yerine, brüt 175 liralık zamla sonuçlandı.
Bazıları 3+3 de alamadı
175 liralık brüt zamla,memurun masada kazanma şansı bulamadığı yüzde 3,5 ve yüzde 4’lük oransal zamlar karşılaştırıldığında ortaya çıkan rakamlar memurun zararda olduğunu işaret ediyor. 175 liralık zam, masaya ilk gelen teklif olan yüzde 3 artı 3’lük zamla karşılaştırıldığında, 2 bin 710 liranın altında maaş alan tüm memurların avantajına görünüyor.
Enflasyon farkı da yok
Net 123 liralık zam sayesinde, 2 bin 710 liranın altında maaş alan tüm memurların yıllık geliri yüzde 6 ve daha üzerinde artarken, bu maaş düzeyinin üzerindeki tüm memurlar yüzde 3 artı 3’lük zammı bile alamayacak.
Diğer bir ifadeyle, enflasyonun yüzde 6’nın üzerine çıkması halinde bu maaş grubundaki tüm memurların gelirinde reel kayıp yaşanacak.
Memurun kabul ettiği zam tutarı, yüzde 3,5 artı 3,5’lik olası zam dikkate alındığında 2 bin 330 liranın üzerinde maaş alan tüm memurların zararda olduğunu gösteriyor.
Masadan çıkabilecek alternatif yüzde 4 artı 4’lük zam dikkate alındığında ise maaşı 2 bin 30 liranın üzerindeki tüm memurların net 123 liralık zamla yetinerek büyük gelir kaybına uğradıklarını gösteriyor. Üstelik memurlar yeni zam yönteminde enflasyon farkı alamayacakları için önümüzdeki yıl ciddi reel gelir kaybına uğrayabilecekler.
Yüzlerce çeşit enflasyon farkı
2014 yılı için kabul edilen 175 liralık zam tutarı, oransal bazda belirlenmediği için enflasyon farkı uygulanmayacak. Bununla birlikte memurlara enflasyon farkının verilmesi yönünde ileride bir karar alınması halinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi tek bir oranlı enflasyon farkı yerine, yüzlerce hatta binlerce farklı rakam ortaya çıkacak.
Örneğin 2014 yılında gerçekleşecek enflasyon için maaşı 2 bin 500 lira olan memura 1-2 puanlık fark yeterli olurken 3 bin lira maaş alan memura 3- 4 puanlık enflasyon farkı verilmesi gerekecek. Ancak, mevcut anlaşmada memura enflasyon farkı verileceğine ilişkin bir hüküm yer almıyor.
MALİYET 7,1 MİLYAR LİRAYI BULACAK
Yapılan hesaplamalara göre 2 milyon 600 bin memur ile 1 milyon 900 bin emekliye yapılan bu zam 2014 bütçesine yaklaşık 7 milyar 30 milyon lira ilave maliyet getirecek. 832 bin öğretmene verilecek 150 liralık ilave ödeneğin ek faturası ise 125 milyon lirayı bulacak. Böylece zammın toplam faturası 7 milyar 155 milyon liraya ulaşacak.
Zammın tamamı ocakta alınacak
Oransal yerine rakamsal zammın yapılması, memurun daha ocak ayından itibaren verilen zammın tamamının maaşlara yansımasını sağlayacak. Bu da özellikle düşük maaşlı memurların daha yılın başından itibaren yüksek oranlı zam almalarını sağlayacak. Örneğin 2 bin lira alan memurun maaşı 2014’ün ocak ayında yüzde 6,15 artarak 2 bin 123 liraya yükselecek. Oysa bu tutar yüzde 3 artı 3’lük zam hesabıyla verilmiş olsaydı, aynı memurun ocak maaşı 2 bin 60 lira, temmuz maaşı 2 bin 121 lira olacaktı.