1 NOLU ŞUBE GENEL KURUL İLANI

BAĞIMSIZ HABER-SEN
(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
1 NOLU ŞUBESİNİN 1. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI

Bağımsız Haber-Sen 1 Nolu Şubesinin 1’inci Olağan Genel Kurulu toplantısı 28 Temmuz 2013 tarihinde Saat: 13:00’de Kemer Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:2/A Bahçeköy-SARIYER/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.
 Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikici toplantı 04 Ağustos 2013 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.


1. Açılış,
2. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması,
3. Divan Teşekkülü,
4. Şube Başkanının konuşmaları,
5. Misafirlerin Konuşmaları,
6. Faaliyet ve Mali Raporun okunması, müzakeresi ve ibrası.
7. Dilek ve temenniler,
8. Zorunlu organ seçimleri
9. Kapanış.