BASK 11 YAŞINDA

BASK 11 YAŞINDA Siyasi ve ideolojik sendikacılığın panzehiri olarak 11 Nisan 2002 tarihinde kurulan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) kurulduğu günden buyana karşılaştığı pek çok zorluğu hatta imkânsızlığı yenerek kutlu yürüyüşünü sürdürmektedir. BASK HAREKETİ kamu görevlilerinin hak ve emek mücadelesini siyasi ve ideolojik merkezlere karşı bağımsızlık temelinde sürdürmeye kararlıdır. Memur sendikacılığının bugünlere gelmesi için büyük çaba harcayan, memur sendikacılığının siyasi ve ideolojik temelde yapılmasını reddeden Genel Başkanımız Resul AKAY, BASK’ın 11’inci kuruluş yıldönümünde yayımladığı mesajda; “BASK hareketine omuz veren mücadele arkadaşlarımı alnından öpüyorum. Emeklilik nedeniyle aramızdan ayrılan emek dostlarına sağlık ve mutluluk temenni ediyorum. Sonsuzluğa uçan kardeşlerimize Cenabı ALLAH’tan rahmet ve merhamet diliyorum.” Dedi. Genel Başkanımız Resul AKAY açıklamasını şöyle sürdürdü. İş kanunlarında yapılan değişikle çalışma yaşamı yerle bir edilmiştir. Özel sektörde uygulanan ucuz emek, güvencesiz ve kuralsız çalışma modeli, her geçen gün kamu sektörünü de ahtapot gibi sarmaktadır. Sosyal güvenlik düzenlemesiyle çalışanların emeklilik ve sağlık haklarını budayan hükümet, sisteme yeni girenlerin emekli olma hakkını resmen ve alenen yok etmiştir. Bu günlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak değişikle kamu görevlilerinin iş güvencesi yok edilmek istenmektedir. Esnek çalışma, performansa dayalı ücret sistemi ile devlet memurları halka ve devlete değil, iktidar partisine hizmet eder hale gelecektir. Hükümet bu değişikliğe muvaffak olursa, kamu kuruluşları bir çiftlik, iktidar mensupları çiftliğin ağası ve efendisi, bürokratlar kâhyası, kamu görevlileri de bu çiftliğin uşağı ve kölesi olacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak değişikle çalışma hayatının eksik kalan fotoğraf karesi tamamlanacak, kamuda ve özel sektörde istihdam edilen herkes ucuz emek, güvencesiz ve kuralsız çalışmaya mahkûm olacaktır. Kısacası çalışanlara idam fermanı yazılmakta, darağacı hazırlanmaktadır. Bu süreçte sendikalar ateşle imtihan olmaktadır. İş yasaları değişirken, sosyal güvenlik yasası yürürlüğe girerken çalışanların gazını almaktan öte eylem ortaya koyamayan sendikaların ve sendikacıların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değişirken hangi eylemler yapacağı merak edilmektedir. BASK HAREKETİ tehlikeyi görmüştür. Tehlike tahmin edilenden çok daha büyüktür. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği ipotek altındadır. Onlar bizler kadar şanslı olmayacaktır. Bu nedenle çocuklarımızı ve torunlarımızı köle ve kapıkulu yapmak isteyen iktidara karşı sıkılmış bir yumruk gibi olmalıyız. Çalışanlar birlik olursa, dahası birlikte hareket ederse hiç kimse kazanılmış haklarına dokunamaz. BASK’IN 11 Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle kamu görevlileri başta olmak üzere tüm çalışanların hakkının korunduğu, emeğinin karşılığını aldığı, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdüğü bir TÜRKİYE diliyorum.