PTT AŞ 'YE HAYIR

Tam 173 yıldır memleketin en ücra köşesine kadar hepimizin evine en az ayda bir defa uzanan devlet eli kırılıyor...
PTT, A.Ş. OLUYOR...
                173 yıldır yolunu gözlediğimiz, adına türküler yaktığımız postacı, tüccar zihniyetin himayesine geçiyor...
PTT A.Ş. OLUYOR...
                PTT'nin Anonim Şirket olmasını ve ardından özelleştirilmesini sağlayacak "Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı" 05 Mart 2013'de TBMM'ye sunuldu.
        
          PTT'de özelleştirmenin ilk adımı olan Şirketleşmeye HAYIR...
         Şirketleşme vaadiyle mevcut personelin emekliliğe özendirilmesine,
         Kısmi zamanlı sözleşme ile iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına,
         ikramiye vaadiyle personelin iş güvencesiz sözleşmeli statüye geçirilmesine
         Memleketin en ücra köşesine her ay uzanan "Devlet Elinin" tüccarlaşmasına,
HAYIR...