HAKLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Bağımsız Haber-Sen Genel Başkanı Resul Akay, PTT Kefalet Sandığı’nın tasfiyesi ile gaspı yapanların peşini bırakmayacaklarını ifade etti

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Bağımsız Haber-Sen Genel Başkanı Resul Akay, PTT Kefalet Sandığı’nın tasfiyesi ile gaspı yapanların peşini bırakmayacaklarını ifade ederek, 29 Temmuz 2009 tarihine kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru da bulunarak gasp edilen hakların iadesini sağlayacaklarını söyledi.

   BASK ve Bağımsız Haber-Sen Genel Başkanı Resul Akay, PTT çalışanlarının PTT Kefalet Sandığı’nda gasp edilen 227 Milyon TL’sinin geri kazanım mücadelesini Mola Otel’de basın mensupları ile paylaştı.
2004 yılında tasfiye edilen PTT Kefalet Sandığı’nda birikmiş anapara ve nema olarak mevcut 252 Milyon TL’nin 25 Milyon TL’lik anaparasının hak sahiplerine dağıtıldığını vurgulayan Akay, geriye kalan 227 Milyon TL’nin 160 Milyon TL’si PTT Genel Müdürlüğü’ne, 67 Milyon TL’sinin de genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanlığı’na aktarıldığını belirti.
Akay, Bağımsız Haber-Sen olarak PTT Kefalet Sandığı’nda biriken anapara ve nemanın PTT personeline ait olduğunu birçok platformda anlattıklarını ve sandık mevcudunun nemalarıyla birlikte hak sahiplerine ödenmesi için pek çok girişimde bulunduklarını kaydetti.
5189 sayılı Kanunu’nun iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açılmasını sağladıklarını, fakat Anayasa’nın 5189 sayılı Kanunu Anayasaya uygun bulduğunu hatırlatan Akay konuşmasına şöyle devam etti: “2003 yılında tasfiye edilen Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesabı’nda (Zorunlu Tasarruf Fonu) biriken anapara, devlet katkısı nemaları ile birlikte hak sahiplerine dağıtılmıştır. 2008 yılında tasfiye edilen Konut Edindirme Yardımı Fonu’ndaki (KEY) birikimin tamamı devlete ait olduğu halde nemasıyla birlikte hak sahiplerine dağıtılmıştır. 2006 yılında tasfiye edilen Türk Telekom Kefalet Sandığı’nın biriken anapara ve nemalarının tamamını hak sahiplerine dağıtılmıştır. 2004 yılında Tasfiye edilen PTT Kefalet Sandığı’nda mevcut 252 Milyon TL’nin yalnız 25 Milyon TL’si ödenmiş, kalan 227 Milyon TL’si hak sahipleri yerine PTT Genel Müdürlüğü ve Maliye’ye aktarılmıştır. Haktan hukuktan ve adaletten uzak böyle bir düzenlemeyi yürürlüğü koyan parlamento üyelerine ve böyle bir düzenlemeyi Anayasamızın 35’inci maddesine rağmen iptal etmeyen Anayasa Mahkemesine siyaseten verdikleri defolu kararlarından dolayı sitemlerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz.”
 
Hükümetin sadece gasp etmeye karar verdiği için hiçbir insani ve vicdani açıklaması olmadan PTT çalışanlarının haklarına el koyduğu ifade eden Akay, “Bağımsız Haber Sen, Kefalet Sandığı’ndaki alın teri birikimlerin hak sahiplerine iadesi yapılıncaya kadar mücadelesini sürdürecektir. Sendikamız 29 Temmuz 2009 tarihine kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurarak, PTT çalışanlarının gasp edilen haklarının iadesi sağlanacaktır.” dedi.