Postacı AİHM'e gidecek

Bağımsız Haber-Sen, PTT kefalet sandığına 252 trilyon yatıran personel, tasfiye sonucu paralarının geri ödenmediğini ve 227 trilyonlarını devletin gasp ettiğini belirterek, konuyu AHİM’ne taşıyacaklar

PTT kefalet sandığında devletin tek kuruşu olmadığını vurgulayan,BASK’a bağlı Bağımsız Haber-Sen Ankara Şube Başkanı Ömer Özdemir, Anayasanın 35. maddesine rağmen , iptal taleplerinin Anayasa Mahkemesince ret edildiğini hatırlatarak,“ Anayasa Mahkemesine sitemlerimizi postalıyoruz” dedi.

25600 PTT personelinin , PTT Kefalet Sandığına yatırdığı 252 trilyon liranın sadece 25 trilyon lirasının personele iade edildiğini, geri kalan paranın 160 trilyon lirasının PTT Genel müdürlüğüne, 67 trilyon lirasının ise Maliye Bakanlığına aktarıldığını hatırlatan, Bağımsız Haber-Sen Başkanı Ömer Özdemir, İç Hukuk mücadelelerinin tıkandığını belirterek, şunları söyledi.

“Haktan, hukuktan ve adaletten uzak böyle bir düzenlemeyi yürürlüğe koyan parlamento üyelerine ve böyle bir düzenlemeyi Anayasamızın 35’inci maddesine rağmen iptal etmeyen Anayasa Mahkemesine sitemlerimizi ve üzüntülerimizi postalıyoruz.
Madde 35: “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”
Okuduğunu anlayan herkese soruyorum:
Kefalet Sandığındaki birikimlere el koyan bu düzenleme Anayasamızın 35’inci maddesine açıkça aykırı değil midir?
Bu denli açık-seçik ifadelerle yazılmış bulunan Anayasa’nın 35’inci maddesi orta yerde dururken Anayasa Mahkemesinin Kefalet Sandığındaki birikimlere el koyan, müsadere eden yasal düzenlemeyi Anayasamıza uygun bulmasını anlamakta güçlük çekmekteyiz.
Anayasa Mahkemesi’nin Üyeleri Anayasanın 35’inci maddesine açıkça aykırı hareket ederek Anayasa suçu işlemişlerdir. PTT’de çalışan postacı gişe memuru, veznedar, şoför, velhasıl, 25600 çalışan mağdur edilmiştir. Bu karar kredi kartı mağdurlarının ümitlerini de yer ile yeksan etmiştir.
Bu karar hukuki değildir. Bu kararla hak, hukuk ve adalet duygusu zedelenmiştir.
Anayasa Mahkemesi bu kararları ile tarihe geçmiştir. PTT çalışanları Kefalet Sandığı’ndaki birikimlerine el koyanları asla unutmayacaktır.
Bağımsız Haber Sen, PTT çalışanlarının Kefalet Sandığı’ndaki alın teri birikimleri hak sahiplerine iade edilinceye kadar mücadelesini sürdürecektir.
Sendikamız bu gaspı yapanların peşini bırakmayacaktır. Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’nde açtığımız dava olumsuz sonuçlandığı takdirde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru da bulunacağımızı ifade etmek istiyorum.”