POSTACI AİHM YOLUNDA... (Emin PAZARCI 20.06.2010 Bugün)

Emin Pazarcı Emin Pazarcı tarafından yazılan bu makale,20 Haziran 2006 Salı günü yayınlanan Bugün Gazetesindeki köşe yazısıdır. Olayın başlangıcı 53 sene öncesine dayanıyor. 1953 yılında bir kanun ç

Emin Pazarcı
Emin Pazarcı tarafından yazılan bu makale,20 Haziran 2006 Salı günü yayınlanan Bugün Gazetesindeki köşe yazısıdır.
Olayın başlangıcı 53 sene öncesine dayanıyor. 1953 yılında bir kanun çıkarıldı, "PTT Kefalet Sandığı" kuruldu.

 

Bütün PTT'ciler sandığa üye yapıldı. 1954 yılında da kesintiler başladı. Önce, her üyeden yarım maaş tutarında giriş aidatı alındı. Bu da yetmedi, Kefalet Sandığı'nın üyelerinden her ay brüt maaşlarının yüzde 2'si "aidat" adı altında kesilip sandığa yatırıldı.

Devlet hiçbir katkı yapmadı...

Aradan geçen yıllar içinde yatırılan paralar nemalandı ve Kefalet Sandığı dev bir bütçeye kavuştu.

Sandık büyüdü büyümesine de...

Çalışanlara pek katkısı olmadı!

PTT çalışanı emekli olduğunda ödediği ana paralar hesaplanıyordu. Üzerine herhangi bir faiz konulmuyordu. Yarısı peşin olarak kendisine ödeniyordu. Geriye kalan yarısı da nemalandırılıp, üç yıl sonra veriliyordu.

Sözün kısası...

PTT çalışanı, ödediği parayı bile tam olarak geri alamıyordu.

Durum bu olunca, sandığın parası her geçen gün daha da büyüyordu. Trilyonlara trilyonlar katılıyordu.

. . . . . . . . . .

Personel yakınmaya başladı...

Her fırsatta yetkililere serzenişte bulundular:

- Bu sandığın çalışanlara hiçbir katkısı yok. Boşu boşuna bizden para alınıyor. Kapatın gitsin, biz de gereksiz yere para ödemekten kurtulalım.

Daha sonra sendikalar devreye girdi. Onlar da sandığın kapatılması için ellerinden geleni yapmaya başladılar.

Sanılıyordu ki, sandık kapatılacak ve paralar çalışanlara ödenecek.

Ama yanıldılar!

PTT çalışanları avuçlarını yaladı. Sandık kapatıldı, ancak ceplerine ödedikleri miktar değil, sadece çerez parası girdi.

Sen misin sandığın kapatılmasını isteyen!

2004 yılında Telekom'un özelleştirilmesi ile ilgili kanuna bir madde eklendi. PTT Kefalet Sandığı üç ay içinde tasfiye edildi. Sandıkta tamı tamına 252 trilyon lira para vardı. Bunun sadece 25,6 trilyonu çalışanlara ödendi.

Şu hesaplama sistemi kullanıldı:

Enflasyon hiç dikkate alınmadı. Sadece ödenen ana paralar alt alta yazıldı. Bunların tamamına yüzde 16,7 faiz uygulandı. PTT çalışanlarına "al bu senin paran" denildi.

Geriye kalan paranın 160 küsur trilyonu PTT'ye verildi...

60 küsur trilyon da Maliye'ye aktarıldı.

Devlet, PTT çalışanından kesilen paraları, kendisine "gelir" olarak kaydetti!

"Fakir fukaranın parasını kimseye yedirmeyeceğiz" sözlerinin gereği yerine getirildi. Gariban memurun parası gerçekten de kimseye yedirilmedi! Devlet, kendisi yemeği tercih etti!

 

 

•••

 

CHP, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ancak, herhangi bir sonuç alınamadı. Mahkeme, yapılan işlemi "Anayasa'ya uygun" buldu.

Ardından Bölge İdare Mahkemesi'nin kapısı çalındı. Anayasa Mahkemesi işlemi "Anayasa'ya uygun" bulduğu için dava reddedildi.

Konu Danıştay'a gitti.

Memurlar, oradan da "red" kararı bekliyorlar. Bu yüzden de şimdiden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açmaya hazırlanıyorlar.

PTT çalışanları kararlı...

AİHM'nin, zaten kendilerine ait olan parayı yine kendilerine iade edeceğine kesin gözüyle bakıyorlar.

Emin Pazarcı tarafından yazılan bu makale, 20 Haziran 2006 Salı günü yayınlanan Bugün Gazetesindeki köşe yazısıdır.