BAĞIMSIZ HABER-SEN Genel Başkanı Turabi AKGÜL “TRT’ de Kurumsal hafıza kayboluyor…”

BAĞIMSIZ HABER-SEN Genel Başkanı Turabi AKGÜL

“TRT’ de Kurumsal hafıza kayboluyor…”

 

            Kamuoyunda TRT Çalışanlarına emeklilik teşviki olarak bilinen 703 Sayılı KHK’yı değerlendiren Bağımsız Haber-Sen Genel Başkanı Turabi AKGÜL “Kamu oyuna TRT çalışanlarına emeklilik teşviki diye anlatılan,  özünde TRT’yi ve çalışanlarını özerklikten ayırıp anonim şirket kimliğe büründürmeyi amaçlayan uygulamalar yüzünden TRT kurumsal hazıfasını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır” dedi.

 

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 703 Sayılı KHK’da TRT Çalışanlarının emekliye ayrılmasını teşvik edilmesi bir kısım TRT çalışanlarını mutlu etmekle birlikte,  henüz emekliliği düşünmeyen ve pek çoğu kurumun en ağır yükünü taşıyan kendi alanında işinin duayeni ve kurumun hafızası niteliğindeki kalifiye personelin Devlet Personel Başkanlığınına gönderilmek suretiyle kurumdan uzaklaştırılması gündeme gelmiştir.

 

Henüz elli yaşında ve mesleğinin en verimli çağında emekliye sevk edilenler bir tarafa, kurumda çalışan personelde de şirketleşme yada iş mevzuatına geçiş, özel sözleşmeler gündeme getirilerek çalışan personelin moral ve motivasyonu kırılmış, geleceğinden endişe eder hale gelmiştir.

 

Faturalardaki TRT payının da son yıllarda sürekli olarak gündemde tutulmasının da manidar olduğunu ifade eden AKGÜL; TRT payının gündemde tutulmasıyla halkın TRT Televizyonuna sahip çıkmasının önü kesilmiş; bu kıyıma adeta toplumun seyirci kalması sağlanmıştır” dedi. .

 

Bağımsız Haber-Sen Genel Başkanı Turabi AKGÜL açıklamasında; “Bu dönemde TRT Yönetiminin kapalı bir kutu gibi çalışıp, sosyal tarafların tüm randevu taleplerini reddedip, çalışanlar açısından bir korku politikası oluşturup adeta TRT Kurumunda bir yangın olduğu ve personelin de bu yangından kaçması gerektiği intibağı uyandırma çabası içerisindedir” dedi.

 

TRT Kurumunun gerek idari gerekse yayıncılık politikaları elbette tartışmaya açık olmalıdır. Ancak bu tartışma esnasında TRT’nin özerk yapısı korunmalı ve sendikalar gibi sosyal tarafların da TRT’nin yeniden yapılanma sürecine dahil olması ve mevcut çalışan personelin herhangi bir hak kaybına uğramaması gerekmektedir diyen BAĞIMSIZ HABER-SEN Genel Başkanı Turabi AKGÜL açıklamasının sonunda; TRT yapılmak istenenin başta uzun yıllar TRT’ye hizmet etmiş pek çoğu kamuoyunun gönlünde yer etmiş TRT çalışanları olmak üzere tüm kamuoyunun bilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle açıklanmasında yarar gördüğümüz ve başta üyelerimiz ve tüm TRT çalışanlarının kafasını karıştıran sorularımızı  TRT Yönetimi ile paylaşmak ve cevaplarını ivedilikle almak istiyoruz” dedi.

 

AKGÜL sorularını şu şekilde sıraladı.

Yapılan değişiklikle;

 • TRT'nin bütün çalışan birimlerinin personelinin nasıl çalıştığı, birimlerin birbirleri ile olan koordinasyonu ve bağlantısı konusunda yeterli bilginiz var mı?

 

 • Birleştirilen veya lağv edilen birimlerle ilgili yeterli etüd çalışması yapıldı mı? Yapıldı ise bu çalışma nasıl ve kimler tarafından yapıldı ve hangi kriterler veya hangi kurumlar referans alındı.
 • Yayıncı bir kurumda yayında çalışan personelin neden emekliye sevki ya da havuza gönderilmesi gündeme geldi.
 • Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığının durumu hakkında planlarınız nedir. Planınız dâhilinde burada çalışan personelin akıbeti ne olacak? TRT yayınlarının nasıl yapılacağı düşünüldü mü?
 • Karasal yayın ağı, Verici istasyonları, nasıl işletildiği milli güvenlik gerekliliği düşünüldü mü?
 • TRT de kalması planlanan personel sayısı nedir ve özlük  ve sosyal hakları nasıl düzenlenecek?
 • İstihdam fazlası personel kimler, ya da kimlerden oluşacak.
 • Bazı birimlerde tüm personelin emekli olması veya kurumda kalan personelin ihtiyacı karşılamaması halinde nasıl bir yol izlenecek?
 • Yayın ve programda çalışan personelin emekli olması durumunda bu işler için hizmet alımı yapılacak mı?
 • Emekli olmayan personelin durumu ne olacak?
 • Emekli olan personelin 5 yıl süre ile TRT kurumu ile ilişki kuramamasının amacı nedir?
 • Kamuda zorunlu emeklilik yaşı 65 iken, zorunlu emeklilik yaşına onbeş yılı kalmış, henüz elli yaşında ve çalışmayı düşünen personelin en verimli çağında emekli edilmesinin gerekçesi veya kalmayı tercih eden personelin Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilmesinin sebebi nedir. Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilerek bir başka kurumda görevlendirilen personel TRT’ye sağladığı faydayı uzmanlık alanının dışındaki bir başka kuruluşta nasıl sağlayacak
 • Kurumun dijital hafızası dışında tecrübesi ile kurumun hafızası konumundaki personel nasıl korunacak?
 • TRT kurumunun, Devlet Personel Başkanlığına bildireceği personel İhtiyaç fazlası personel mi yoksa istihdam fazlası personel midir? Eğer İstihdam fazlası personel ise bu fazlalık nasıl oluştu.
 • Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilecek personel 657 sayılı kanuna tabi bir kuruma gönderildiğin de, hali hazırda aldığı ücretler,  gittiği kurumdan yüksek ise yılda 2 defa artırılan ücret artışlarından yararlanabilecek mi?

 

 

BASIN BÜROSU