Sayı    : BHSGM.10.20.2018/ 75                                                    Ankara, 13 Ağustos 2018

Konu : TRT Personeli

                

                 Değerli Değişim Ofisi,

                 9 Temmuz 2018 tarihinde 703 sayılı KHK ile yürürlüğe giren bazı düzenlemelerle ilgili en çok merak edilen noktaları bizler için derlemişsiniz teşekkür ederiz.

Fakat derlediklerinizin yanında, derlenmeyen o kadar çok durum var ki!

Yapılan düzenleme o kadar güzelse bütün çalışanlar neden tedirgin, mutsuz, kafası karışık ve korku içinde.

Neler oluyor diye birbirilerine soruyorlar.

Yetkili ağızlardan rahatlatıcı ve güvenilir bir açıklama yapılmıyor.

Bu gizlilik neden?

Sendika yöneticilerine neden randevu verilmiyor.

 

TRT kurumunun yayın planlaması, içeriği, mali portresi, program planlaması ve kısa ya da uzun vadeli yayın stratejileri Sayın Yönetim Kurulu üyelerinin ve Sayın Genel Müdürün yetkisinde olup bu konular ile ilgili hiçbir sorumuz yoktur.

 

Bağımsız Haber Sendikası olarak Çalışanlar ve ömrünü TRT ye adamış insanların merak ettiği personelle ilgili aşağıdaki soruların cevaplanmasını arz ve rica ederiz. 

 

 • Yaptığınız bu değişimde TRT'nin bütün çalışan birimlerinin personelinin nasıl çalıştığı konusunda bilginiz var mı? Varsa nasıl yapıldı ve referanslar kimler ve hangi birimler oldu?
 • Yayıncı bir kurumda yayında çalışan personelin neden emekliye sevki ya da havuza gönderilmesi gündeme geldi.
 • Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığının durumu hakkında planlarınız nedir. Planınız dâhilinde burada çalışan personelin akıbeti ne olacak? TRT yayınlarının nasıl yapılacağı düşünüldü mü?
 • Karasal yayın ağı, Verici istasyonları, nasıl işletildiği milli güvenlik gerekliliği düşünüldü mü?
 • TRT de planladığınız kalacak personel sayısı nedir ve özlük hakları nasıl düzenlenecek.
 • İstihdam fazlası personel kimler, ya da kimlerden oluşacak.
 • Yayın ve programda çalışan personelin emekli olması durumunda bu işler için hizmet alımı yapılacak mı?
 • Emekli olmayan personelin durumu ne olacak?
 • Emekli olan personelin 5 yıl süre ile TRT Kurumu ile ilişki kuramamasının amacı nedir?
 • Zorunlu emeklilik yaşı olan 65 yaşına onbeş yılı varken, 50 yaşında ve çalışmayı düşünen personelin en verimli çağında emekli edilmesinin ya da kalırsa Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilmesinin sebebi nedir. Kurumsal hafıza nasıl korunacak?
 • TRT kurumunun, Devlet Personel Başkanlığına bildireceği personel İhtiyaç fazlası personel mi yoksa istihdam fazlası personel midir?
 • Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilecek personel 657 sayılı kanuna tabi bir kuruma gönderildiğin de, hali hazırda aldığı ücretler,  gittiği kurumdan yüksek ise yılda 2 defa artırılan ücret artışlarından yararlanabilecek mi?

 

 

 

 

 

 

 • Geçici 15 maddenin içine 4046 sayılı kanun ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile ilgili mevzuat hükümlerinin yer alması ne anlama gelmektedir?
 • Bahsedilen personelin 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanamamaları durumunda nereye atanacak ve özlük haklarında nasıl bir durum söz konusu olacak?
 • İkamet ettikleri yerde ki bir kuruma atandıktan belli bir süre sonra başka bir İl’deki kuruma tayin edilecek mi?
 • TRT İl müdürlüklerinin akıbeti ne olacak, burada çalışan personel başka illere tayin edilmesi veya İFP olarak değerlendirilmesi söz konusu mudur?
 •  TRT Genel Müdürlüğü İstanbul’a nakledilecek midir, Genel Müdürlük bünyesinde çalışan personelin durumu ne olacak?

 

                                                                                                                                BAĞIMSIZ HABER - SEN