PTT Merkez Müdürlerinin Cumartesi günü ücretsiz çalıştırılması Angaryadır. Angarya Anayasamıza göre YASAKTIR…

BAĞIMSIZ HABER-SEN Genel Başkanı Halil Altay KAN; “PTT Merkez Müdürlerinin Cumartesi günü “ücretsiz” çalıştırılması Angaryadır. Angarya Anayasamıza göre YASAKTIR…” BAĞIMSIZ

Devam